Om Angelica​

Angelica AB är ett lokalt fastighetsbolag med objekt i Staffanstorp samt Lunds kommun.

Vår målsättning är att vara ett långsiktigt arbetande fastighetsbolag som skapar trygga relationer till sina kunder genom att se till deras behov.

Vi är övertygade om att det är vår resultatleverans utifrån denna målsättning som har skapat vår goda tillväxt sedan starten i januari 2000, där vi idag äger och förvaltar 13 fastigheter med en yta på över 10 000 kvadratmeter.​

Angelica Fastigheter AB  -  Telefon: 046-25 73 00  -  info@angelica.se