Angelicagruppen tillhör numera Sydsvenska Hem

Du kommer automatiskt att bli omdirigerad till den nya sidan.

Om du inte kopplas vidare om 20 sekunder klicka här: Sydsvenska Hem​

Sydsvenska Hem AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som äger 25 fastigheter huvudsakligen i Skåne. 

Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj som huvudsakligen består av kontor, samhällsfastigheter, bostäder, handel, industri samt byggrätter. Beståndet omfattar ca 72 000 kvm.​

​Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016 och den femte fastigheten tillträddes den 1 mars 2017 och per den 1 juli 2021 har 20 fastigheter tillträtts.

​Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 6 april 2016.

För mer information gällande Sydsvenska Hem AB (publ), vänligen besök: